BadaniaPolityka Jakości Kadmar Spółka z o.o. oparta jest
na dążeniu do spełniania ciągle rosnących wymagań Klientów.
Kadmar Spółka z o.o. posiada System Zarządzania Jakością zgodny z normą ISO 9001:2008. Badania w przedsiębiorstwie są opracowane i realizowane zgodnie normami wewnętrznymi i obejmują kontrolę procesu technologicznego na wszystkich etapach przerobu — od dostawy surowców, poprzez produkcję do sprawdzenia wyrobów gotowych. Posiadamy certyfikaty i świadectwa badań naszych wyrobów potwierdzone przez akredytowane Instytuty. Ciągłe doskonalenie technologii wytwarzania produktu w powiązaniu z zastosowaniem nowych rozwiązań technicznych i najwyższej jakości surowców daje gwarancję realizacji oczekiwań Klientów.

Certyfikaty